S.M. Gertruda Bonisławska

S. Maria Gertruda od Serca Jezusa – Wanda Irena Bonisławska

urodziła się 18 września 1909 roku w Warszawie jako córka Marcina
i Karoliny z d. Chmielowskiej. Jej ojciec był pracownikiem kolei. Matka spokrewniona była ze świętym Br. Albertem Chmielowskim, po niej też odziedziczyła Siostra Gertruda talent malarski.
Po maturze pracowała jako pracownik umysłowy.
Do jedynego wówczas w Polsce Klasztoru Sióstr Klarysek Kapucynek – w Przasnyszu wstąpiła 25 października 1935 roku. 1 listopada rozpoczęła postulat, a 13 kwietnia 1936 – nowicjat, by po roku – 14 kwietnia 1937 złożyć Pierwszą Profesję Ślubów Czasowych, a po kolejnych trzech latach – 7 czerwca 1940 – Profesję Wieczystą. 2 kwietnia 1941 została wraz z pozostałymi siostrami aresztowana przez hitlerowców i przewieziona do obozu w Działdowie.
 W Klasztorze w Przasnyszu pełniła posługę furtianki,
malarki i zakrystianki.
Po roku od założenia Fundacji w Ostrowie Wielkopolskim – 7 marca 1962 roku – dołączyła wraz z S. M. Benigną i S. M. Gabrielą do pierwszych trzech sióstr nowo powstającego Klasztoru. Tu zajmowała się kuchnią, posługiwała w zakrystii była też Wikarią i Radną,
a w latach 1968-1974 była Opatką czyli Przełożoną.
Zmarła w szpitalu w Ostrowie Wlkp. 30 września 1981 roku.
Obecna była przy niej w tej tak ważnej chwili S. M. Joanna Dzióba siostra posługi zewnętrznej.