Klaryski – Ubogie Panie

W ślad za Franciszkiem z Asyżu służbie Bożej, w roku 1212, poświęca się młoda szlachcianka – Klara Favarone. Styl życia jej i tych, które za nią poszły, podyktowany został wskazówkami Franciszka i jej własnym pragnieniem służenia Panu w ubóstwie i wyrzeczeniu; w odsunięciu od zgiełku tego świata, w samotnej adoracji Oblubieńca, w siostrzanej wspólnocie, w… Czytaj dalej Klaryski – Ubogie Panie

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia

Klaryski Kapucynki

Neapol – razem ze swym mężem Janem – dostojnikiem na dworze króla Ferdynanda Katolika, przybywa z Hiszpanii Maria Laurencja Longo. Prawdopodobnie wskutek otrucia przez służącą, jest sparaliżowana. Z trudem decyduje się na tę podróż, a gdy jej mąż w rok później musi wracać do kraju, nie jest już w stanie jechać razem z nim. W… Czytaj dalej Klaryski Kapucynki

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia

Klaryski Kapucynki w Polsce

W połowie XIX wieku na ziemiach polskich, pod zaborem rosyjskim, działa w ukryciu swego konfesjonału – dziś już błogosławiony – O. Honorat Koźmiński – Kapucyn.Pod troskliwym okiem tego duchowego kierownika powstaje wiele, przede wszystkim niehabitowych, ukrytych zgromadzeń zakonnych. Jedynym zgromadzeniem Sióstr noszących habity, są powstałe w 1855 roku Siostry św. Feliksa z Kantalicjo z Matką… Czytaj dalej Klaryski Kapucynki w Polsce

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia

Klasztor w Ostrowie Wielkopolskim

Przasnyski Klasztor rozwija się. Ojciec Niebieski przysyła nowe powołania, liczba Sióstr rośnie i w stulecie fundacji w 1960 roku rodzi się myśl o nowej fundacji, która miałaby być także wyrazem dziękczynienia. Myśl ta zostaje zrealizowana w rok później w Ostrowie Wielkopolskim. Miejsce to zostaje wybrane ze względu na to, że jedna z Sióstr – S.… Czytaj dalej Klasztor w Ostrowie Wielkopolskim

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia