S. Konsolata Betrone – literatura i media

Najnowsze, IV wydanie ORĘDZIE SERCA JEZUSA DO ŚWIATA
autorstwa O. Lorenzo Sales – Misjonarza Matki Bożej Pocieszenia,
jej spowiednika i kierownika duchowego.
Jest to podstawowa pozycja dotycząca tej duchowej drogi
Najmniejszej Drogi Miłości.

wyd. Dehon 2019 r.
(dostępna także w naszym klasztorze)

TRAKTAT O MALEŃKIEJ DRODZE MIŁOŚCI
także autorstwa O. Lorenzo Sales – Misjonarza Matki Bożej Pocieszenia,
jej spowiednika i kierownika duchowego.
Przybliża praktyczne aspekty kroczenia Najmniejszą Drogą Miłości
w formie pytań i odpowiedzi.

wyd. Dehon 2007 r.
(w niewielkiej ilości dostępna obecnie chyba tylko u nas…)

„MALEŃKA DROGA MIŁOŚCI” JAKO STYL ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
WEDŁUG S. KONSOLATY – praca doktorska S. Jadwigi Danieli Chwałek CFS
Bardzo wartościowa praca, przybliżająca Najmniejszą Drogę Miłości współczesnemu czytelnikowi. Staraniem dr Luciany Mirri (redaktorki Positio S. Konsolaty i większości włoskich książek dotyczących jej osoby) i przy jej współpracy planuje się wydanie tłumaczenia tejże książki na język włoski.

wyd. Dehon 2018 r.

ZAPISKI W CHÓRZE – Dzienniki to zbiór duchowych notatek Czcigodnej Sługi Bożej S. Konsolaty Betrone klaryski kapucynki. Podczas, gdy pierwsze wydanie Orędzia w języku włoskim ukazało się krótko po jej śmierci 18 lipca 1946 r., Appunti in coro pojawiły się dopiero w roku 2006. Tak więc wydanie polskie ukazuje się stosunkowo prędko… Lektura wydaje się być dedykowana osobom już nieco orientującym się w temacie.

wyd. Wydawnictwo Świętego Stanisława BM 2021 r.

Najnowsza pozycja – TRZY PŁOMIENIE ZŁĄCZONE W JEDEN – to jakby druga cześć Orędzia, na samym początku O. Lorenzo Sales napisał książkę Siostra Konsolata Betrone, która zawierała zarówno informacje biograficzne, jak i treść Orędzia przekazanego słudze Bożej przez Pana Jezusa. Następnie „wyłuskał” to, co najważniejsze w samym przesłaniu i w wielu i licznych nakładach wychodziło Orędzie miłości Serca Jezusa do świata. Trzy Płomienie są jakby brakującą częścią tej pierwszej książki O. Lorenzo. Książka skupia się na biografii S. Konsolaty, jej przeżywaniu drogi duchowej, którą podążała.

wyd. Agape 2021 r.
(dostępna także w naszym klasztorze)

  Zależy nam na tym, by podzielić się z Wami skarbem naszej Współsiostry i jej duchowej najmniejszej drogi miłości…
Dlatego przyjęłyśmy propozycję nagrania krótkiego reportażu, który ukazał się w grudniu 2020 na YouTube
TU FILM
Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!