życie modlitwy

Jako duchowe córki św. Klary zachowujemy Regułę św. Klary według pierwotnego ducha, określonego w jej Testamencie.

Podstawą naszej duchowości są słowa św. Klary, która w swej Regule poleciła „zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. Podobnie jak Klara, także i jej duchowe córki trwały i nadal trwają na modlitwie, aby wstawiać się za świat. Siostry, pozostając w klauzurze, zgodnie z zaleceniem Kościoła, „zachowują zawsze, choćby nagliła konieczność czynnego apostolstwa, wyborną cząstkę w Mistycznym Ciele Chrystusa… Bogu bowiem składają doskonała ofiarę chwały, a ludowi Bożemu dodają blasku… i przyczyniają się do jego wzrostu dzięki tajemniczej płodności apostolskiej” (Sobór Watykański II)

Centrum naszego życia kontemplacyjnego jest liturgia, przede wszystkim udział w Eucharystii i Liturgii Godzin. Za przykładem św. Franciszka i św. Klary z wielką pobożnością czcimy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i uwielbiamy Go jako duchowe ognisko wspólnoty. Codziennie mamy godzinę adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a w każdy Pierwszy Czwartek miesiąca mamy całodobową adorację. Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko Liturgii, dlatego równie ważne miejsce zajmuje w naszym życiu medytacja i modlitwa osobista. Nasza Reguła zaleca nam, aby poświęcić medytacji przynajmniej dwie godziny dziennie.

„Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie, Szczęśliwi, których moc jest w Tobie….” (Ps 84)
„Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, sławcie Jego imię, Każdego dnia głoście Jego Zbawienie”
„Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości”
„Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwiękach harfy … radujcie się przed Obliczem Pana, Króla” (Ps. 98)