nasz charyzmat franciszkański

Cechą charakterystyczną Rodziny Franciszkańskiej – do której należymy – jest życie wspólne w duchu braterstwa.

Fundamentem franciszkańskiego braterstwa jest misja pokoju. Franciszek miał „odbudować Kościół”, który wówczas cierpiał z powodu walk i podziałów, właśnie poprzez wprowadzanie pokoju. Nowy styl życia Franciszka miał polegać zasadniczo na konkretnych postawach wspaniałomyślności, przebaczenia, miłosierdzia i bezinteresowności, wzajemnej radosnej służbie.

Św. Klara zachęca Siostry w swoim Testamencie:
„Miłujcie się nawzajem miłością Chrystusową, a miłość, którą macie w sercu, okazujcie przez uczynki na zewnątrz”.
„Wszystkie starajmy się wzajemnie sobie pomagać i usługiwać…”
(Z Konstytucji Zakonu)