Powołanie

Jeśli pociąga Cię ideał życia franciszkańsko – klariańskiego
w siostrzanej Wspólnocie
w prostocie, pokorze i ubóstwie, poświęcając czas modlitwie i pracy,
w zamknięciu ciała, ale duchowej wolności,
z miłością i radością składając wszystko w ręce Ojca,
pozostawiając rzeczy dobre, a wybierając Najwyższe Dobro – Boga samego?
Otwórz swe serce na Boży głos!
Pozwól poprowadzić się Duchowi Świętemu!
Świat potrzebuje naszej modlitwy i ofiary!

Uważnie wsłuchaj się w głos swojego serca!

Może i do Ciebie Jezus kieruje swoje wezwanie do szczególnej z Nim zażyłości na drodze Rad Ewangelicznych:

  • CZYSTOŚCI,
  • UBÓSTWA,
  • POSŁUSZEŃSTWA?

nasz adres:
SIOSTRY KLARYSKI KAPUCYNKI
ul. Ks. Kard. Edmunda Dalbora 10
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Możesz nawiązać kontakt listowny

(także na adres poczty elektronicznej: kapucynkiostrow@poczta.onet.pl),

zatelefonować: +48 62 735 63 31,

UMÓWIĆ SIĘ I PRZYJECHAĆ,
POBYĆ, POROZMAWIAĆ, ROZEZNAĆ…

 Święta Klaro wspomnij na dzień Twoich zaślubin z Chrystusem,
w którym Pan udzielił Ci tak wielkiej łaski przez ręce świętego Franciszka.
Przez pamięć na tę łaskę prosimy Cię,* wstaw się do Boskiego Mistrza za wszystkie wspólnoty franciszkańskie, oddane Mu w imię Serafickiego Ojca.
Uproś im nowe powołania,* pełne radosnej gotowości do całkowitej ofiary z siebie dla Chrystusa, za wzorem Biedaczyny z Asyżu.
Niech w żadnym klasztorze nigdy nie zabraknie ust i serc
wielbiących Boga we dnie i w nocy,
a ogień miłości Bożej, zapalony przez świętego Ojca Franciszka,
niech zawsze w nim płonie i ogrzewa cały świat.* Amen.

Królowo Zakonu Serafickiego.

Módl się za nami.