Zmarł Ks. Krzysztof

  Z bólem i tęsknotą, ale nie bez nadziei zmartwychwstania, zawiadamiamy o śmierci naszego Księdza Proboszcza,
Ks. Krzysztofa Nojmana. 
Stając u stóp Pana prosimy za niego oraz innych, którzy przeszli już
na drugą stronę życia:

„Policz ich między świętych Twoich w wiekuistej chwale.

Więcej informacji – TU – na stronie Parafii Konkatedralnej.

Ufamy, że ukoronowany już prawdziwą koroną chwały śpiewa hymny przed tronem Najwyższego!