PASCHA 2024

„Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący
na wieki wieków.
I mam klucze śmierci i Otchłani”.
                                            (Ap 1, 17-18)

CHRYSTUS  PRAWDZIWIE  ZMARTWYCHWSTAŁ!
ALLELUJA!

Kochani!

Łącząc się w przeżywaniu wielkiej tajemnicy naszej wiary:
Męki i Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa życzymy radosnego przejścia do tajemnicy Zmartwychwstania.
Niech Chrystus, wiecznie żyjący Król chwały i Źródło nowego życia
napełnia nasze serca radością i miłością.
Niech pozwoli uwierzyć w ,,niemożliwe”
 i patrzeć oczyma wiary na znaki Jego żywej obecności.
W jedności z Niepokalaną – Matką nadziei

z radosnym i zwycięskim „ALLELUJA”

Siostry Klaryski Kapucynki

Dziękujemy wszystkim naszym Dobroczyńcom!
Kochani! To także dzięki Waszej hojności udało się nam odnowić schody prowadzące do naszej Kaplicy! Bóg zapłać!