Czas łaski

Od soboty 9 września do 18 września włącznie, będziemy przeżywały nasze doroczne rekolekcje.

krużganek klasztoru Klarysek Kapucynek w Neapolu

Zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwie, szczególnie w tych dniach, a także prosimy Was o Wasze modlitewne wsparcie podczas tego szczególnego czasu łaski.