Urodziny Najświętszej Maryi Panny

8 września to Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
a także Święto Dusz Najmniejszych!
Poniżej zamieszczamy fragment z „Orędzia Serca Jezusa do świata”

Najświętsza Maryja, była prawdziwą i doskonałą najmniejszą, ponieważ tylko Ona rzeczywiście uczyniła ze swego życia, od pierwszego do ostatniego momentu, nieustanny akt miłości do Boga i miłości do bliźnich,
ustawiczne „tak” wobec woli Bożej.

Oto dlaczego Serce Jezusa chciało, aby dzieło zrodziło się w pierwszy piątek września: jak kwiat wyrosły u stóp Niebieskiej Dzieweczki, zbierający rosę Jej pierwszego uśmiechu i przyjmujący ciepło Jej pierwszego błogosławieństwa jako zadatek zwycięstwa
i wiecznej trwałości.
Czyż mogła siostra Konsolata w swojej najczulszej miłości do Najświętszej Dziewicy nie podkreślić tej okoliczności, nie poczuwać się wewnętrznie i nieodparcie do ofiarowania najmniejszych nie tylko Sercu Jezusa, ale również Najświętszej Maryi Pannie?
Pisze ona w dzienniku:
„Ponieważ pierwsza z tych dusz najmniejszych poświęciła się dziś, w pierwszy piątek września, ja, podczas Nowenny przed świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w najbliższy wtorek 8 września, obejmę w duchu najmniejsze wszystkich wieków
i wszystkie złożę w niebiańskiej kołysce, poświęcając je Maryi Dzieweczce. Och, Ona będzie je strzegła, będzie je zawsze kochała, będzie je trzymać na swoim ręku,
właśnie tak, jak czyni  to z siostrą Konsolatą.
Najmniejsze zaś będą tak bardzo kochać Maryję, ponieważ nieustanny akt miłości, który ofiarują Jezusowi,
jest także dla Najświętszej Maryi Panny”

z „Orędzia Serca Jezusa do świata”