Wieczernik Modlitwy Dusz Najmniejszych

zapraszamy
ŚRODA
14 grudnia 2022 roku
18:00 Różaniec św.
ADORACJA
ok. 19:00 MSZA ŚWIĘTA

w przyniesionych przez Was intencjach
oraz w intencji o beatyfikację
Czcigodnej Sługi Bożej
Siostry Marii Konsolaty Betrone OSCCap.

Modlitwę poprowadzi
Ks. Tomasz Dutkowiak
Wikariusz z Parafii p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.

Kolejne WIECZERNIKI mają odbywać się raz na kwartał,
 w każdą pierwszą środę rozpoczynającego dany kwartał miesiąca.