Klaryski Kapucynki

Neapol – razem ze swym mężem Janem – dostojnikiem na dworze króla Ferdynanda Katolika, przybywa z Hiszpanii Maria Laurencja Longo. Prawdopodobnie wskutek otrucia przez służącą, jest sparaliżowana. Z trudem decyduje się na tę podróż, a gdy jej mąż w rok później musi wracać do kraju, nie jest już w stanie jechać razem z nim. W… Czytaj dalej Klaryski Kapucynki

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia

Klaryski Kapucynki w Polsce

W połowie XIX wieku na ziemiach polskich, pod zaborem rosyjskim, działa w ukryciu swego konfesjonału – dziś już błogosławiony – O. Honorat Koźmiński – Kapucyn.Pod troskliwym okiem tego duchowego kierownika powstaje wiele, przede wszystkim niehabitowych, ukrytych zgromadzeń zakonnych. Jedynym zgromadzeniem Sióstr noszących habity, są powstałe w 1855 roku Siostry św. Feliksa z Kantalicjo z Matką… Czytaj dalej Klaryski Kapucynki w Polsce

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia

Klasztor w Ostrowie Wielkopolskim

Przasnyski Klasztor rozwija się. Ojciec Niebieski przysyła nowe powołania, liczba Sióstr rośnie i w stulecie fundacji w 1960 roku rodzi się myśl o nowej fundacji, która miałaby być także wyrazem dziękczynienia. Myśl ta zostaje zrealizowana w rok później w Ostrowie Wielkopolskim. Miejsce to zostaje wybrane ze względu na to, że jedna z Sióstr – S.… Czytaj dalej Klasztor w Ostrowie Wielkopolskim

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: historia

Witamy na naszej stronie!

Zza klasztornej kraty pozdrawiamy po franciszkańsku: Pokój i dobro! Należymy do Rodziny Franciszkańskiej, której cechą charakterystyczną jest życie wspólne w duchu braterstwa. Fundamentem franciszkańskiego braterstwa jest misja pokoju. Franciszek miał “odbudować Kościół”, który wówczas cierpiał z powodu walk i podziałów. Nowy styl życia zapoczątkowany przez Franciszka opiera się na konkretnych postawach przebaczenia, miłosierdzia i bezinteresowności.

kontakt

Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskimul. Ks. Kard. Edmunda Dalbora 1063 – 400 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 63 31e-mail: kapucynkiostrow @ poczta.onet.pl nasze konto złotówkoweSANTANDER 61 1090 1160 0000 0000 1622 6613 nasze konto EUROKonto – Nr; Numer rachunku IBAN: PL 26 1090 1160 0000 0001 2003 7516Posiadacz rachunku:Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w… Czytaj dalej kontakt

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: kontakt