Akt zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO
I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego
zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty
Józefie i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma
nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak
Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności
Bogu. Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce
z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś
swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń
naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem,
wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.
O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia
i potrzeby sióstr i braci. Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń
nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru. Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.
Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym. Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją
i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan.
Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego
Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen.