Przeciwko handlowi ludźmi

8 lutego 2022 – Międzynarodowy Dzień
Modlitwy Przeciwko Handlowi Ludźmi

VIII Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji Przeciwko Handlowi Ludźmi 8 lutego 2022 odbywa się pod hasłem
„W trosce siła – Kobiety, Gospodarka, Handel Ludźmi”.
Temat został wybrany w kontynuacji z poprzednim rokiem,
w którym zaczęliśmy zastanawiać się nad związkiem
gospodarki z handlem ludźmi.

Edycja 2022 proponuje skupienie się bardziej na kobietach.
To one są najbardziej dotknięte przemocą handlu ludźmi. Jednocześnie odgrywają zasadniczą i ważną rolę
w procesie przekształcania gospodarki wyzysku w ekonomię opieki.

Więcej informacji można znaleźć https://preghieracontrotratta.org/