bł. Laurencja Longo

Laurencja Longo

Maria Laurencja Longo
żyła w XVI w. w Neapolu. Była pobożną wdową, wraz ze swymi przyjaciółkami prowadziła szpital, gdzie niosła pomoc i słowo pokrzepienia najuboższym. Początkowo Maria i jej siostry żyły według trzeciej Reguły Zakonu Franciszkańskiego, potem jednak chciały oddać się całkowicie kontemplacji, wejść w większą zażyłość z Oblubieńcem, któremu się oddały. Wybrały Regułę św. Klary z zamiarem powrotu do źródeł i pierwotnej gorliwości, a będąc pod kierownictwem Kapucynów nazywają się Klaryskami Kapucynkami. Życie swe opierają na Regule św. Klary, Konstytucjach św. Kolety – francuskiej reformatorki klariańskiej oraz na Konstytucjach i zwyczajach Braci Mniejszych Kapucynów. Prowadzą życie bardzo surowe, ugruntowane w miłości Jezusa Chrystusa i miłości wzajemnej.

Beatyfikowana 9 października 2021 roku w Neapolu.

więcej – patrz Klaryski Kapucynki