O Najłaskawszy Jezu,

O Najłaskawszy Jezu,
miłośniku dusz naszych, * błagamy Cię przez konanie Serca Twego Najświętszego * i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, * obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, * którzy teraz w konaniu zostają * i dziś umrzeć mają. *
Serce Jezusa konające, * zmiłuj się nad konającymi. *
Serce Maryi współcierpiące, * ratuj grzeszników.