Niepokalana i Godzina Łaski

Niepokalane Poczęcie – 8 grudnia od 12:00 do 13:00 GODZINA ŁASKI zapraszamy do naszej Kaplicy…

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec św. Franciszek o godzinie 16-stej spotka się z wiernymi
na Placu Hiszpańskim w Rzymie,
by uczcić Najświętszą Niepokalaną Matkę w Jej, umieszczonym na
12-sto metrowej kolumnie, wizerunku.

W latach (2020-2021) przybywał tam sam o świcie
z prywatną wizytą na chwilę modlitwy.

Ojciec św. Franciszek na Placu Hiszpańskim w 2020 roku

W tym roku, jak to zwykle bywało, o 7-mej rano będą tam
strażacy i zawieszą swój wieniec ku czci Niepokalanej,
następnie przez cały dzień będą przybywały grupy wiernych,
modlitwę przybywających wiernych i śpiewy
animować będą Bracia Mniejsi Konwentualni,
będzie też okazja do spowiedzi świętej – już od 5:00!


My zapraszamy do wspólnej modlitwy u nas w kaplicy,
bądź w łączności duchowej w domach od 12:00 do 13:00
na Godzinę Łaski, (o której więcej – tu). 

Rano Msza św. w naszej Kaplicy o godzinie 7-mej.

 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX ogłosił  uroczyście dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”

Prawdy tej, zanim jeszcze została ogłoszona dogmatem, bronili Bracia Mniejsi – synowie św. naszego Ojca Franciszka,
a szczególnie bł. Jan Duns Szkot.
Dzień ten jest bardzo szczególnym, wielkim
świętem w naszym Zakonie.

A tak wyglądała ubiegłoroczna wizyta – 8 grudnia 2022r.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-12/papiez-z-boza-pomoca-pokoj-i-rozbrojenie-sa-mozliwe.html
TU powyżej polskie tłumaczenie słów Ojca św. Franciszka z tego wydarzenia.