Uroczystość św. naszej Matki Klary z Asyżu

11 sierpnia – Uroczystość św. naszej Matki Klary z Asyżu.
 Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

 

Planta parvula minorum – Roślinko Braci Mniejszych

W wigilię 10 sierpnia – KOMPLETA, a po niej
20:00 TRANSITUS – czyli Pamiątka Błogosławionej Śmierci
św. naszej Matki Klary

Najserdeczniej zapraszamy wszystkich
na Uroczystą Mszę św. w piątek o 7:00.  
Uroczystość naszej duchowej Matki i poprzedzająca ją nowenna
są jednymi z bardziej znaczących dla nas dniami w roku.
Zapraszamy do wspólnego świętowania i modlitwy!
Zachęcamy także (na stronę naszych współsióstr
Klarysek ze Skaryszewa) do zapoznania się i rozważania
PISM ŚW. NASZEJ MATKI KLARY.

Na dwa dni przed śmiercią św. Klara otrzymała bullę papieską zatwierdzającą jej Regułę – formę życia spisaną dla Ubogich Sióstr
w Klasztorze św. Damiana w Asyżu.

W jej centrum widnieją skierowane do sióstr,
słowa św. Ojca Franciszka:

… z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego
i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu,
wybierając życie według doskonałości Ewangelii świętej…

Natomiast krótko przed oddaniem ducha Bogu,
święta nasza Matka Klara
tak do swej duszy mówiła:
Idź bezpiecznie, ponieważ masz dobrą eskortę na drogę, idź, ponieważ Ten, który cię stworzył, uświęcił cię, kochał cię czułą miłością, zawsze troszczył się o ciebie, jak matka o swego syna.
A Ty, Panie, bądź błogosławiony za to, żeś mnie stworzył!

Vade secura -Idź bezpiecznie