Kapituła wyborów 2023

W naszym Klasztorze „Królowej Polski” 19 maja 2023r.,
pod opieką Matki Bożej
i przy asystencji Ojca Prowincjała Łukasza Woźniaka OFMCap.
oraz Asystenta Stowarzyszenia Ojca Tomasza Wrońskiego OFMCap.,
odbyła się Kapituła Wyborów.
Po uroczystej Mszy św. o Duchu Świętym udałyśmy się do Kapitularza i dokonałyśmy wyboru Opatki i jej Rady.

Naszą nową Matką Opatką została S. M. Leticja Haglauer OSCCap.,
Radnymi natomiast zostały: S.M.Klara Widomska OSCCap., S.M.Ausilia Gołębiowska OSCCap., S.M.Magdalena Turoń OSCCap. oraz S.M.Weronika Czyżyk OSCCap.
Następnie w chórze zakonnym, wobec całej wspólnoty
Ojciec Prowincjał uroczyście ogłosił wyniki wyborów,
przekazując pieczęcie i klucze nowej Opatce.
Matka M. Leticja złożyła wyznanie wiary,
a wspólnota odpowiedziała śpiewem Magnificat.
Po czym Prowincjał udzielił szczególnego
błogosławieństwa i odmówił nad Opatką modlitwę,
a siostry złożyły Matce homagium wraz z życzeniami i gratulacjami, podchodząc także do nowej Wikarii i Radnych.
Na zakończenie Ojciec Prowincjał udzielił całej wspólnocie uroczystego błogosławieństwa.

Dziś z radością dziękujemy Panu Bogu za ten czas doświadczenia mocy Ducha Świętego w jedności z braćmi i zawierzamy Maryi, Królowej Zakonu Serafickiego naszą dalszą drogę otwierania się na Jego uświęcające działanie.