Chrystus Król i Światowy Dzień Młodzieży

Już w najbliższą niedzielę – 20 listopada czcić będziemy Chrystusa Króla Wszechświata!

Jezus Chrystus Król Wszechświata!
Nazywamy Chrystusa Królem. Co to tak naprawdę dla nas oznacza, dla nas, dla każdego z nas osobiście…?
On „króluje z drzewa” Krzyża, jak śpiewamy w pieśni wielkopostnej…
My zwykle wolimy triumfować, On jest Królem pokory i prawdy,
który zawsze przybywa nas uwalniać.
Nasza wiara jest w Zmartwychwstałym i jest wiarą nierozdzielną
od wiary w Ukrzyżowanego.
Zmartwychwstały, faktycznie, nie przekreśla własnej męki,
ale ją ze sobą niesie, czyniąc ją chwalebną.
Wydaje się, że i my nie powinniśmy bać się zranień, umierania
– takiego codziennego umierania – niezrozumienia.
We wszystkim tym jest z nami Jezus Chrystus, ze Swym Przenajświętszym Sercem,
z którego rany tryska Jego Miłość do nas, nas wszystkich, całej ludzkości!

krużganek w Asyżu – San Damiano

Tego dnia także Ojciec św. Franciszek zaprasza do przeżycia diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Oto TU: ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA XXXVII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2022 – 2023

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”(Łk 1, 39)