Pomoc UKRAINIE

Trwa konflikt zbrojny u naszych sąsiadów na Ukrainie.
Angażujmy się w pomoc.
Na pierwszym miejscu zawsze modlitwa!
Oni bardzo nas o nią proszą!

POMOC W RAMACH DIECEZJI KALISKIEJ

Osobiście prosili nas także o pomoc:

Fundacja In Blessed Art
66 1050 1504 1000 0090 8011 7766
z dopiskiem: WSPIERAM UKRAINĘ

Bracia z Ukrainy, KRASIŁÓW: