60-ta rocznica

20 czerwca 2021 roku.
Kolejna, 60-ta już rocznica przybycia naszych pierwszych Sióstr
do Ostrowa Wielkopolskiego skłania nas do wdzięczności także za dar własnego powołania!

W tym duchu świętowałyśmy ten dzień.
O godz. 11-tej została odprawiona druga Msza św.,
której przewodniczył nasz Ks. Biskup Ordynariusz Damian Bryl,
który dokonał także poświęcenia naszego nowego ołtarza.

namaszczenie ołtarza

TUTAJ można podejrzeć relację naszego
Diecezjalnego Radia Rodzina

Homilia J.E. Ks. B-pa Damiana Bryla podczas naszej uroczystości
NMP Królowa Polski – Patronka naszego ostrowskiego Klasztoru

Św. nasza Matka Klara pisze w swym Testamencie: „Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia, i za które powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania”.

nasze trzy pierwsze Siostry: S.M. Doloroza, S.M. Salomea, S.M. Róża

Nasze Siostry w trudzie, nie bojąc się trudnych wyzwań, rozpoczęły to dzieło wiary, które trwa do dziś. Naszym zadaniem jest kontynuować tę pracę. Szczególnie w tym roku jubileuszu 60-lecia staje przed nami wyraźnie historia, którą Pan Bóg przeprowadził w życiu naszej Wspólnoty. Mamy obowiązek, ale i zaszczyt, by pamiętać o tych, które nas poprzedziły, by „rozpamiętując ich wiarę naśladować ich czyny” (por. Hbr 13,7), by patrzeć odważnie naprzód
i podejmować nieustannie nowe wyzwania cały czas pozostając wiernymi córkami św. Franciszka i św. Klary, by nieść światło wiary, wsparcie nieustannego czuwania przed Bogiem, także w imieniu całej ludzkości.
Zapraszamy do czytelni, gdzie w kategorii „Te, które nas poprzedziły” można zapoznać się z Siostrami, które już przeszły
na drugą stronę życia.