user_mobilelogo

          

Powołanie

nasza praca - grafika losowa

IMG_0206.jpg

 W maju Różaniec 17:55
a po nim (ok. 18:15)
- Nabożeństwo Majowe

Sługa Boża S.M.Konsolata Betrone - materiały i REPORTAŻ

Słowo na dziś

INFORMACJA

   Przypominamy o OBOWIĄZKU dotyczącym przestrzeni zamkniętych, by PRZESŁONIĆ USTA I NOS oraz zachować
odstęp 2 m.
   Dziękujemy za dobrą wolę i rozsądek!

OD WTORKU

4-go maja

W NASZEJ KAPLICY

MIEŚCI SIĘ

 do 6-ciu OSÓB

Razem z nami

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

LIST ŚW. KLARY DO ERMENTRUDY

1 Najdroższej siostrze Ermentrudzie, Klara z Asyżu, pokorna służka Jezusa Chrystusa, zasyła pozdrowienie i życzy jej pokoju. 2 Dowiedziałam się, o najdroższa siostro, że z pomocą łaski Bożej wyrwałaś się szczęśliwie z błota świata; 3 cieszę się z tego i gratuluję ci, cieszę się również, że wraz z twoimi córkami idziesz dzielnie ścieżką cnoty. 4 Najdroższa, bądź wierna do śmierci Temu, któremu złożyłaś przyrzeczenie; On ci włoży na głowę wieniec życia (por. Jk 1,12). 5 Nasz trud na ziemi jest krótki a nagroda - wieczna (por. Mdr 10,17; Syr 18,22); niech cię nie niepokoi zgiełk świata (por. 1Kor 7,31), który przemija jak cień (por. Hi 14,2); 6 próżne obrazy zwodniczego świata niech cię nie oszukują, na syk piekła zatkaj uszy i jego zakusy dzielnie odpieraj; 7 przeciwności znoś chętnie, a pomyślność niech cię nie wynosi; ta bowiem domaga się wiary, tamte wiarę usuwają; 8 dochowaj wiernie, co Bogu ślubowałaś (por. Ps 76,12), a On sam wynagrodzi. 9 O najdroższa, spoglądaj w niebo, które nas zaprasza, weź krzyż i idź za Chrystusem (por. Łk 9,23), który nas poprzedza, 10 albowiem przez Niego wejdziemy do Jego chwały po wielu różnych utrapieniach (por. Dz 14,21). 11 Z całego serca kochaj Boga (por. Pwt 11,1; Łk 10,27) i Jezusa (por. 1Kor 16,22), Jego Syna, za nas grzesznych ukrzyżowanego; niech pamięć o Nim nie opuszcza nigdy twoich myśli. 12 Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej (por. J 19,25) pod krzy-żem. 13 Módl się i czuwaj zawsze (por. Mt 26,41; 2Tm 4,5). 14 Dzieło, które dobrze zaczęłaś, prowadź wytrwale do końca i spełniaj służbę (por. 2Tm 4,5.7), której się podjęłaś w świętym ubóstwie i szczerej pokorze. 15 Nie lękaj się, córko, Bóg wierny we wszystkich swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach (Ps 145,13) ześle na ciebie i na wszystkie twoje córki swoje błogosławieństwo. 16 On będzie waszym najlepszym pomocnikiem i pocieszycielem; jest naszym Odkupicielem i na-grodą wieczną. 17 Módlmy się do Boga za siebie nawzajem (Jk 5,16); jeśli bowiem każda z nas będzie wza-jemnie dźwigać brzemię miłości, łatwo wypełnimy prawo Chrystusowe (Gal 6,2). Amen.