user_mobilelogo

          

Powołanie

nasza praca - grafika losowa

Image8.jpg

 W maju Różaniec 17:55
a po nim (ok. 18:15)
- Nabożeństwo Majowe

Sługa Boża S.M.Konsolata Betrone - materiały i REPORTAŻ

Słowo na dziś

INFORMACJA

   Przypominamy o OBOWIĄZKU dotyczącym przestrzeni zamkniętych, by PRZESŁONIĆ USTA I NOS oraz zachować
odstęp 2 m.
   Dziękujemy za dobrą wolę i rozsądek!

OD WTORKU

4-go maja

W NASZEJ KAPLICY

MIEŚCI SIĘ

 do 6-ciu OSÓB

Razem z nami

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

1 W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28,19). Amen. 2 Niech Pan was błogosławi i niech was strzeże. 3 Niech wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad wami. 4 Niech zwróci ku wam twarz swoją i niech obdarzy was pokojem (por. Lb 6,24-26), moje siostry i córki, 5 i wszystkie, które przyjdą i zostaną w tej naszej wspólnocie, i wszystkie inne, które w całym zakonie wytrwają aż do końca w tym świętym ubóstwie. 6 Ja, Klara, służebnica Chrystusa, roślinka święte-go Ojca naszego Franciszka, siostra i matka wa-sza oraz innych sióstr ubogich, chociaż niegodna, 7 proszę Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Jego miłosierdzie i przez wstawiennictwo Jego Najświętszej Rodzicielki Maryi, św. Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów Bożych i wszystkich Świętych, 8 aby sam Ojciec niebieski dał wam i potwierdził to najświętsze błogosławieństwo w niebie i na ziemi (por. Rdz 27,28); 9 na ziemi, pomnażając was w łasce i swoich cnotach wśród swych sług i służebnic w swoim Kościele wojującym, 10 w niebie, wywyższając was i uwielbiając wśród swych świętych w swoim Kościele tryumfują-cym. 11 Błogosławię was za mego życia i po mojej śmierci, jak tylko mogę i więcej niż mogę, wszystkimi błogosławieństwami, 12 jakimi Ojciec miłosierdzia (por. 2Kor 1,3) błogosławił i będzie błogosławił swoim synom i córkom duchowym w niebie (Ef 1,3) i na ziemi, 13 i jakimi błogosławił i będzie błogosławić każdy ojciec i każda matka duchowa swoim synom i córkom duchowym. Amen. 14 Kochajcie zawsze Boga i swoje dusze, i wszystkie swoje siostry, 15 i zachowujcie zawsze starannie to, co przyrzekłyście Panu. 16 Pan niech będzie zawsze z wami (por. 2Kor 13,11; por. J 12,26) i obyście wy zawsze z Nim były (por. 1Tes 4,17). Amen.